Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Troms (1 - 12 av 12)

 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Til behandling

  Media har denne uken skrevet om tilstander som vitner om grov utnyttelse av utenlandske arbeidere ved fiskebruk langs kysten. A-krimsenteret i Nordland har ifølge Dagbladet avdekket gjennomgående brudd på lovverket. Funnene, som omtales som menneskehandel og alvorlig arbeidslivskriminalitet innen fiskeindustrien, er ikke forenlig med politiske målsettinger i fiskeripolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i de uakseptable forholdene som A-krimsenteret i Nordland har avdekket?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Til behandling

  Luftambulansetjenesten HF og Helse Nord RHF har bedt Helsedirektoratet anmode Forsvaret om å stasjonere et av Forsvarets Bell-helikoptre med 24-timers beredskap i Kirkenes. Oppdraget er så langt tidfestet frem til jul for å styrke luftambulansetilbudet i Finnmark. Så langt har ikke Helse Nord fått noen respons, og situasjonen beregnes som kritisk. Hvorfor er det ikke gitt en avklaring på forespørselen?
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det etterlyses tiltak og virkemidler for å forebygge ulykker med vogntog på norske vinterveier, og hvorvidt statsråden har tenkt å foreta seg noe i denne saken før vi får nok en forferdelig trafikkulykke
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hva man skal prioritere mellom kontroll og mottak, dersom man skal fjerne føringstilskuddet og salgslagene skal finansiere ordningen
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om at regjeringa ikkje ser fellesskapet sine interesser, og kvifor Ulltveit-Moe-utvalet, som er enstemmig i at det er rett og rimeleg med ei skattlegging som gjer at superprofitten som laksenæringa i dag nyt, kjem kystsamfunna og fellesskapet til gode, blei sett ned i utgangspunktet
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 13.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden synes det er verdig behandling av de vernepliktige at de nå må vaske militært tøy selv og dele på noen få vaskemaskiner, med henvisning til at de må vaske klær på natten, at det går ut over hviletid og beredskap, og ikke minst utgjør smittefare
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om det er noe som tilsier at Granavolden-plattformen skal endres i tråd med Fremskrittspartiets ønsker om å sette en grense ved hvor iskanten til enhver tid er synlig, i tråd med oljeindustriens ønsker, uten noe faglig fundament
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 23.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at regjeringa ikkje klarer å omstille norsk næring og industri til å bli meir grøn, og når regjeringa er ferdig med å tenkje, og klar til å handle
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden er bekymret for økonomien i private barnehager, eller at bemanningstettheten kan gå ned grunnet manglende finansiering, med henvisning til at regjeringen vil redusere tilskuddet til bemanningsnorm
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til helseministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvor lenge statsråden vil akseptere at tilgjengeligheten til luftambulansetjenesten ikke er i tråd med avtalen
 • Muntlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om det blir bedre eller dårligere tilgang på råstoff om man fjerner føringstilskuddet, en ordning som skal sikre mottak av fisk langs hele kysten, og gjør det mulig for fiskerne å levere fisk til mottak der det ikke er industri
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt ikke veksten i industrien hovedsakelig skjer innen olje- og gassvirksomhet, og altså ikke er et uttrykk for et grønt skifte