Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til utenriksministeren

Datert: 09.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Utanriksminister Kjell Magne Bondevik var talar på den internasjonale antiabort-kongressen i Oslo siste helg, saman med prestar som er frådømde embetet sitt for metodar dei har brukt i abortkampen. Organisasjonar som står bak arrangementet er skulda for å ha drive terror i USA.

Meiner utanriksministeren at hans deltaking i ein demonstrasjon mot norsk lov er akseptabel?"


Les hele debatten