Spørretimespørsmål fra Aud-Inger Aure (KrF) til kommunalministeren

Datert: 04.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Aud-Inger Aure (KrF)

Spørsmål

Aud-Inger Aure (KrF): "Dagens regler knytter rett til bostøtte til lån i Husbanken. Blant annet faller folk med PSV-lån, som skulle ha like vilkår som i Husbanken, utenfor selv om inntektene er lavere enn hos noen som får støtte. Dette rammer enkelte alenemødre og andre lavinntektsgrupper hardt, og vil føre til at folk må gå fra hjemmene sine.

Vil statsråden vurdere en endring i reglene slik at lavinntektsgrupper med annet enn Husbanklån kan få rett til bostøtte?"


Les hele debatten