Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 11.05.1990
Besvart: 16.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Flere asylsøkere som oppholder seg i Norge og er gift med norske kvinner, har blitt utvist fra landet fordi de har fått avslag på søknader om asyl eventuelt oppholds- og arbeidstillatelse. I avslagene understrekes at søknad om familiegjenforening bare kan søkes fra heimlandet. Som eksempel vises til Hayat, Farakh. Dette systemet er dyrt for norske myndigheter, umennskelig for dem det gjelder.

Vil justisministeren sørge for at denne praksis blir endret?"


Les hele debatten