Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 15.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "I Nasjonal helseplan er det fastslått prinsipiell likhet mellom universitetsklinikker. Det skal etableres et faglig råd for region- og landsfunksjoner.

Vil statsråden ta initiativ til at dette rådet oppnevnes og at de blir representert i utvalget som vurderer bygging av nytt Rikshospital?"


Les hele debatten