Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til miljøvernministeren

Datert: 02.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): "Norsk Hydro har planer om å investere 2 milliarder kroner til bygging av et gasskraftverk beliggende til Storvik i Fræna kommune eller til Tjeldbergodden på Ytre Nordmøre.

Hvordan vurderer miljøvernministeren utslippet av Co2-gasser hvis et slikt anlegg blir bygd, og vil Norge klare å overholde sine internasjonale forpliktelser når det gjelder begrensningen av utslipp av Co2?"


Les hele debatten