Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til miljøvernministeren

Datert: 11.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Vil Regjeringen ta initiativ til at nødrettsbestemmelsene i viltloven snarlig blir vurdert med sikte på en innstramming av folks adgang til å felle store rovdyr i såkalt nødverge, og samtidig sørge for at nødretts- bestemmelsen vedrørende ulv blir analog med bestemmelsene i ny svensk lovgivning på området?"


Les hele debatten