Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til miljøvernministeren

Datert: 18.05.1990
Besvart: 23.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "I Stortingets miljødebatt 24. april 1990 uttrykte miljøvernministeren at det planlagte spesialavfallsanlegg i Mo i Rana skal ha privat eierfler- tall, selskapet skal sjøl bestemme dimensjonering og tomtevalg.

Innebærer det statlig ansvarsfraskrivelse, der lønnsomhetsbetraktninger avgjør hvilke avfallssorter som blir behandlet, og at ikke sikkerhet og hensyn til lokalmiljøet avgjør tomtevalg?"


Les hele debatten