Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til kommunalministeren

Datert: 21.05.1990
Spørsmålet er trukket tilbake

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Vil Buvik-utvalgets innstilling om eventuelle endrede kommunegrenser, blant annet i Sarpsborg-Fredrikstad-distriktet, bli fremmet for Stortinget høsten 1990?" (TRUKKET)


Les hele debatten