Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren

Datert: 25.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Ved Saniteten aldershjem i Drammen blir gamle demente mennesker bundet fast til senga grunnet personalmangel. Dette er et utslag av de kraftige nedskjæringer innen helse- og sosialsektoren. De ansatte sliter nærmest helsa av seg, men makter ikke å gi den omsorgen de burde, fordi de er for få. Det blir uverdige forhold for de eldre.

Hva kan sosialministeren gjøre for å få slutt på disse forholdene?"


Les hele debatten