Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til forsvarsministeren

Datert: 18.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Ifølge samelova skal Sametinget uttale seg i alle saker som gjelder samiske spørsmål.

Kan forsvarsministeren bekrefte at Sametinget får anledning til å utrede og behandle spørsmål om etablering av skytefelt på Nord-Fosen, før det eventuelt framlegges en proposisjon for Stortinget?"


Les hele debatten