Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 21.05.1990
Besvart: 30.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Kun en liten del av de ca 100 000 kubikkmeter smøreolje som årlig omsettes i Norge resirkuleres.

Vil Miljøverndepartementet vurdere tiltak som kan stimulere øket gjenvinning av spillolje?"


Les hele debatten