Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Datert: 30.05.1990
Besvart: 06.06.1990 av finansminister Arne Skauge

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "På grunn av skatte-etatens budsjettproblemer er det foreslått at ledige stillinger som revisoraspiranter ikke skal besettes i 1990. Dette vil ramme rekrutteringen til statlig kontrollvirksomhet på sikt, og sette utdanningstilbudet ved skatte-etatens revisorlinje i fare.

Hva vil finansministeren gjøre for å forhindre en slik nedprioritering av skattemyndighetenes kontrollkapasitet?"


Les hele debatten