Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Regjeringen har tidligere fattet et prinsippvedtak om å nedlegge Statens filmsentral. Det har kommet protester fra over 50 brukerorganisa- sjoner, blant andre Norsk Filmforbund, Norsk Film, Norsk Bibliotekforening, Norske Kinosjefers forbund, Norges Kunstnerråd, Forbrukerrådet, Norsk Lærer- lag og Norsk Undervisningsforbund.

Hvilke virkninger har protestene og argumentene fra disse bruker- gruppene hatt på statsråden?"


Les hele debatten