Spørretimespørsmål fra Oddlaug Vereide (KrF) til forsvarsministeren

Datert: 30.05.1990
Besvart: 06.06.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Oddlaug Vereide (KrF)

Spørsmål

Oddlaug Vereide (KrF): "Forsvarets overkommando, Heimevernstaben, planlegg ei grensejustering mellom Fjordane HV-distrikt 10 og Hordaland HV-distrikt 09. Planen synest å vere i strid med Stortinget sitt vedtak ved handsaminga av St.prp. nr. 85 for 1986-87, og vil ramme distriktsarbeidsplassar i Jølster.

Kva vil statsråden gjere for å sikre at Stortinget sine intensjonar vert følgde opp i denne saka?"


Les hele debatten