Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 30.05.1990
Besvart: 06.06.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Landbruksnæringa har satsa hardt i kampen for eit bedre miljø. Til- skotet frå staten til miljøtiltak i landbruket er på det næraste oppbrukt.

Kan ein til dette viktige arbeidet rekne med ekstraløyvingar frå staten?"


Les hele debatten