Spørretimespørsmål fra Kirsti Kolle Grøndahl (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Kirsti Kolle Grøndahl (A)

Spørsmål

Kirsti Kolle Grøndahl (A): "Barnevernet er for tida inne i en krise.

Vil Regjeringen endre lov om barnevern slik at den gir barn en ubetinget rett til hjelp, og slik at den pålegger kommuner/andre bevilgende myndigheter undersøkelsesplikt og plikt til å iverksette tiltak?"


Les hele debatten