Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Til førskolelærerstudiet har Lærerutdanningsrådet til nå fått inn 2 82 søknader. Det er en økning på 26%. Totalt skal det tas opp omlag 1 000. I barnehagemeldinga er behovet stipulert til 1 500 pr. år.

Vil statsråden gjøre noe for å øke utdanningskapasiteten slik at den kommer nærmere det reelle behovet?"


Les hele debatten