Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart: 06.06.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Norske Fotterapeuters forbund har lenge arbeidet med planer for å styrke fotterapiutdanningen i den videregående skole.

Hvilke planer har departementet for utdanningen av fotterapeuter?"


Les hele debatten