Spørretimespørsmål fra Bjarne Mørk-Eidem (A) til fiskeriministeren

Datert: 01.06.1990
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 06.06.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Bjarne Mørk-Eidem (A)

Spørsmål

Bjarne Mørk-Eidem (A): "Myre Havbruk har ikke fått svar på anke på søknad om å fiske torsk for å drive forsknings- og utviklingsarbeid. Dersom anken avvises vil det ifølge fiskerisjefen i Nordland medføre at prosjektarbeidet bringes til opphør på ubestemt tid.

Hva er fiskeriministerens syn på denne søknaden, og vil han sørge for at tillatelse blir gitt?"


Les hele debatten