Spørretimespørsmål fra Alf E. Jakobsen (A) til sosialministeren

Datert: 03.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Alf E. Jakobsen (A)

Spørsmål

Alf E. Jakobsen (A): "Utkantdistrikt, heriblant Finnmark, har problemer med tilgang og stabilitet i forhold til tannleger. Ofte dekkes stillingene opp ved hjelp av utenlandske tannleger for kortere perioder. Sentrale strøk av landet har imidlertid en overdekning av tannleger.

Vil sosialministeren foreta seg noe for å sikre bedre geografisk spredning av tannleger?"


Les hele debatten