Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til finansministeren

Datert: 03.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av finansminister Arne Skauge

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Det har i det siste vore atskillig uro omkring den planlagte endringa av skattlegginga av kraftverk.

Kan finansministeren gjera greie for føremålet med denne omlegginga og kva fylgjene vil bli for dei distrikta der kraftverka ligg?"


Les hele debatten