Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 02.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Forskere ved Institutt for kontinentalsokkelundersøkelser/SINTEF har gjennomført forstudier over mulighetene til å bygge flytende gasskraft- verk på sokkelen uten utslipp av CO2 og nitrøse gasser til atmosfæren.

Vil departementet gjennomføre en faglig vurdering av dette med henblikk på å realisere et slikt alternativ på Haltenbanken?"


Les hele debatten