Spørretimespørsmål fra Kjell Borgen (A) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 02.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Kjell Borgen (A)

Spørsmål

Kjell Borgen (A): "21. mai 1990 avga den arbeidsgruppen som ble nedsatt for å utrede spørsmål om orkestermusikernes lønns- og arbeidsvilkår sin innstilling.

Når vil statsråden frigi denne innstillingen for offentlig innsyn?"


Les hele debatten