Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 13.03.1997
Besvart på vegne av: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 19.03.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): Nye ulykker har avdekket at dykkerberedskapen her i landet fortsatt er svært mangelfull. En innskjerping av Arbeidstilsynets regelverk har ført til at det i dag er alt for få redningsdykkere med godkjent sertifikat. Kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge meddelte i spørretimen for et år siden at arbeidet med en utdanningsplan for redningsdykkere ville få høy prioritet.

Hvor står denne saken?


Les hele debatten