Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 02.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Hva er årsaken til at departementet har bestemt at statstilskuddet til krisesentrene for inneværende år bare skal dekke 36,38% av krisesentrenes budsjett, mot forutsatt 50% dekning fra stat og 50% fra kommunene, og mener statsråden det er forsvarlig budsjettpraksis å bryte med forutsetningene for budsjettet midt i budsjettåret?"


Les hele debatten