Spørretimespørsmål fra Berit Brørby (A) til justisministeren

Datert: 04.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Berit Brørby (A)

Spørsmål

Berit Brørby (A): "Et uavklart, men viktig prinsipp ble synliggjort da Justis- departementet nylig utviste en fillipinsk morsmålslærer i Gran kommune. Dermed definerte Justisdepartementet hvem som er spesialister innen skole- verket.

Kan statsråden forklare hvorfor barns rett til morsmålsopplæring settes til side og hvorfor skoleloven rangerer lavere enn fremmedloven i dette tilfellet?"


Les hele debatten