Spørretimespørsmål fra Jan Elvheim (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 02.10.1990
Besvart: 10.10.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Jan Elvheim (A)

Spørsmål

Jan Elvheim (A): "Statsråden har, i henhold til media, påstått at det foregår misbruk av ordningen "Arbeid for trygd" innenfor fiskeindustrien.

Hvilket belegg har statsråden for å komme med slike alvorlige påstander?"


Les hele debatten