Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til kommunalministeren

Datert: 04.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): "Vil Regjeringen prioritere arbeidet med den nye kommuneloven slik at loven kan tre i kraft fra og med kommende kommunestyreperiodes begynnelse 1. januar 1992?"


Les hele debatten