Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til miljøvernministeren

Datert: 08.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Ragna Berget Jørgensen (A)

Spørsmål

Ragna Berget Jørgensen (A): "Det har gjennom flere år vært arbeidet for etablering av et anlegg for fragmentering av bilvrak i Norge.

Vil næringsministeren arbeide for at det blir etablert to fragmente- ringsanlegg for bilvrak, hvorav det ene lokaliseres til Helgelandsregionen, og når vil i tilfelle denne saken bli fremmet for Stortinget?"


Les hele debatten