Spørretimespørsmål fra Oddlaug Vereide (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Datert: 10.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Oddlaug Vereide (KrF)

Spørsmål

Oddlaug Vereide (KrF): "Vil Kyrkje- og kulturdepartementet sørgje for at alle statsetatane tek inn i stillingsutlysingane sine eit krav om at søkjarane lyt seie frå om dei kan begge målformene, på same måte som er gjort i den store samle- lysinga "Ledige stillingar i Staten"?"


Les hele debatten