Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til samferdselsministeren

Datert: 11.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Hordaland vegkontor har no sett i gang arbeidet med å byggja til- førselsveg til Salhusbrua. Dette skjer før bruprosjektet er endeleg vedteke, og før ein kjenner den totale kostnadsråma.

Vil samferdselsministeren gripa inn for å stoppe bygginga av til- førselsveg til prosjektet er endeleg vedteke?"


Les hele debatten