Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 12.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Mens det foregår ei gransking av Værøy flyplass, av bakgrunnen for lokalisering og driftsperioden, er det stor usikkerhet for Værøys befolkning for hvordan det framtidige transporttilbud vil bli.

Vil samferdselsministeren ta et initiativ til at det parallelt med granskinga blir foretatt værobservasjoner og andre undersøkelser for eventuell alternativ lokalisering slik at kunnskap om dette foreligger raskest mulig dersom dagens flyplass ikke blir gjenåpnet?"


Les hele debatten