Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til finansministeren

Datert: 14.03.1997
Besvart: 19.03.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Fradrag i skattbar inntekt for fagforeningskontingent blir i dag bare gitt til de som er i aktivt lønnet arbeid. Dette innebærer at uføretrygdede, attføringsmottakere og pensjonister som betaler fagforeningskontingent ikke får trukket dette fra på inntekten, mens de som har full arbeidsinntekt nyter godt av denne ordningen.

Vil finansministeren gjøre noe for å rette opp denne skjevheten?


Les hele debatten