Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 12.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "I Stortinget 3. april 1990 bekreftet statsråden at hun ville følge opp flertallets ønske om å legge forholdene til rette for drift av ulike former for familiebarnehager. Likevel har departementet vedtatt å nekte statstilskudd til visse typer familiebarnehager, dersom det ikke er søkt før 31. august 1990.

Hva akter statsråden å gjøre for å følge opp sine uttalelser i Stortinget 3. april 1990?"


Les hele debatten