Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til justisministeren

Datert: 11.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): "Ifølge avisen Vårt Land 11. oktober 1990, kan ungdom lovlig importere lærebøker i hvordan de skal begå drap. Det dreier seg blant annet om boken "How to kill", som gjennom 507 sider gir relativt detaljerte beskrivelser i ulike måter å drepe på.

Vil justisministeren ta initiativ til at import av slik litteratur til Norge forbys?"


Les hele debatten