Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 11.10.1990
Besvart: 17.10.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Til Nationen mandag 8. oktober 1990 uttaler arbeids- og administra- sjonsministeren at deler av landbruket bidrar negativt til Norges økono- miske verdiskapning, og at dette bør tisi en reduksjon i overføringene til næringen.

Mener statsråden at økonomisk verdiskapning er den eneste riktige måle- enhet for bidrag til samfunnets fellesskap, og ser statsråden andre verdier ved et levende landbruk av betydning for landet?"


Les hele debatten