Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 18.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Kommunenes Sentralforbund har i rundskriv nr. 28/90 redegjort for at personer som mottar omsorgslønn ikke er berettiget til feriepenger.

Mener statsråden at dette er i samsvar med lovverket?"


Les hele debatten