Spørretimespørsmål fra Marie Brenden (A) til sosialministeren

Datert: 19.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Marie Brenden (A)

Spørsmål

Marie Brenden (A): "Fosterforeldre har en svært viktig oppgave i barnevernet, men kommer dårlig ut når det gjelder trygdeytelser og pensjonspoeng.

Hvordan kan statsråden tenke seg å bedre dette?"


Les hele debatten