Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til sosialministeren

Datert: 17.10.1990
Fremsatt av: Åse Klundelien (A)
Besvart: 24.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Erik Dalheim (A)

Spørsmål

Erik Dalheim (A): "I løpet av de siste fire år er det fra Aksjon Kreftkamp innsamlet 10 mill. kroner til innkjøp av en magnettomograf til Buskerud sentral- sykehus. Sosialdepartementet har nå nektet Buskerud fylkeskommune å kjøpe magnettomografen.

Vil sosialministeren vurdere en omgjøring av dette standpunkt, og hvordan påvirker en slik avgjørelse, etter statsrådens oppfatning, folks engasjement og vilje til å ta medansvar?"(Tatt opp av Åse Klundelien)


Les hele debatten