Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til justisministeren

Datert: 19.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): "The Human Rights Committee i Oslo, kan bekrefte at det foregår diskriminering av fargede ved en rekke restauranter i Oslo. Mørkhudede blir i motsetning til hvite konsekvent avkrevd medlemskort.

Vil justisministeren ta et initiativ for å få stoppet diskrimine- ringen?"


Les hele debatten