Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til miljøvernministeren

Datert: 19.10.1990
Besvart: 24.10.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Overgangen til mer miljøvennlige papirkvaliteter i det offentlige har gått svært sakte. Miljøvernministeren har uttalt at staten må gå over til klorfrie kvaliteter for å gå foran med et godt eksempel.

Når vil miljøvernministeren sammen med familie- og forbrukerministeren pålegge alle offentlige instanser å kun bruke ikke klorblekte papir- kvaliteter?"


Les hele debatten