Spørretimespørsmål fra Oddrunn Pettersen (A) til landbruksministeren

Datert: 26.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Oddrunn Pettersen (A)

Spørsmål

Oddrunn Pettersen (A): "Staten er i gang med å selge sine aksjer i Karasjoklast A/S til private interessenter. Ordføreren i Karasjok har i brev til statsråden bedt om at dette salget blir utsatt til kommunen har fått utredet saken nærmere.

Vil statsråden etterkomme ordførerens anmodning?" (Bortfalt)


Les hele debatten