Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til miljøvernministeren

Datert: 25.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Vil Regjeringa imøtekomme Sametingets ønske om en konsekvensanalyse før eventuell utbygging av de store ammunisjonslagrene ved Skoddebergvann i Skånland kommune?" (Bortfalt)


Les hele debatten