Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 25.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Hvordan kan miljøvernministeren godkjenne at Direktoratet for natur- forvaltning hindrer grunneierne i Årdalen, Aust-Agder å utnytte sine eiendommer etter en allerede vedtatt bruks- og verneplan?" (Bortfalt)


Les hele debatten