Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til handelsministeren

Datert: 19.10.1990
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): "Gjennom media er eg gjort kjent med at det er ulike krav for godkjenning av redningsdrakter for NOR- og NIS-registrerte fartøy.

Kva er grunnen til dette, og meiner statsråden at det framleis skal vera slik?" (Bortfalt)


Les hele debatten