Spørretimespørsmål fra Jan Erik Fåne (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 08.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Jan Erik Fåne (FrP)

Spørsmål

Jan Erik Fåne (FrP): "Den 11. juni 1990 ble følgende forslag enstemmig vedtatt av Stortinget: "Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag om et system med tidsavgrensede lover på områder hvor lovens hensikt åpenbart ikke er permanent."

Hva vil statsråden gjøre for å følge opp Stortingets vedtak, og når vil man kunne vente at et eventuelt forslag blir fremmet?"


Les hele debatten