Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til landbruksministeren

Datert: 26.10.1990
Besvart: 14.11.1990 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "For tiden er en plan under gjennomføring om bygging av ca 700 km reingjerder på Finnmarksvidda, i tillegg til den store utbyggingen som allerede er foretatt.

Hvorfor blir det ikke utarbeidet skikkelige konsekvensanalyser ved en slik utbygging, og hvorfor blir ikke kommunestyrene i de berørte kommuner forelagt planene til uttalelse?"


Les hele debatten