Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Datert: 07.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av justisminister Kari Gjesteby

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Stillingen ved Flekkefjord lensmannskontor på Sira er av fylkes- mannen i Vest-Agder foreslått overført til politistasjonen i Flekkefjord sentrum.

Mener justisministeren at dette nødvendigvis vil føre til styrket ordens- og beredskapsdekning for kommunen, eller ser justisministeren de fordelene det kan gi å ha en desentralisert politi- og lensmannsetat i en geografisk stor kommune som Flekkefjord?"


Les hele debatten