Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til næringsministeren

Datert: 06.11.1990
Besvart: 14.11.1990 av næringsminister Ole Knapp

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Situasjonen på arbeidsmarkedet i Halden kommune har forverret seg i den siste tiden. Som kjent er det stor fare for at Saab-Scanias fabrikk nedlegges til våren. Dette har tidligere vært tatt opp i Stortingets spørretime.

Hvordan står nå saken med hensyn til videre drift?"


Les hele debatten